Taxatie

Waarom kiezen voor een taxatie van uw vastgoed?

Als taxateur geeft VDS Vastgoedexpert een schatting van de waarde van uw vastgoed.  Een uitgebreid verslag bevat tevens een lijst met vergelijkingspunten van verkochte panden uit uw regio.

U kan rekenen op een onafhankelijk en objectief verslag waarbij volgende factoren de schatting onderbouwen:

  • ligging
  • staat van het gebouw
  • onderhoud
  • leeftijd
  • bestemming
  • ....
Schatting van de venale waarde bij verkoop/aankoop

Bij verkoop van vastgoed

De venale waarde of de vrije verkoopwaarde is vaak moeilijk in te schatten in een veranderlijke vastgoedmarkt.  VDS Vastgoedexpert biedt een antwoord op een belangrijke vraag: Hoeveel zou een geïnteresseerde koper willen betalen voor mijn pand in het huidig vastgoedklimaat?

Door een correcte inschatting bent u als eigenaar verzekerd van een haalbare vraagprijs.  Dit is essentieel om een pand snel te verkopen en zo leegstand te vermijden.  Een veroudering van uw pand brengt immers een waardedaling met zich mee.  VDS Vastgoedexpert constateert de plus- en minpunten van uw pand op een snelle en objectieve manier.

 

Bij aankoop van vastgoed

Ook bij de aankoop van vastgoed is een correcte waardebepaling essentieel.  Ze stelt u in staat om een gefundeerd bod uit te brengen op een pand dat u interesseert.  De objectieve blik van een expert kan u de nodige informatie bezorgen om latere kopzorgen te vermijden.

 

Voorafgaandelijke schatting bij nalatenschap

Bij het openvallen van een nalatenschap dienen er successierechten betaald te worden aan de fiscus.  Deze baseert zich op de maatstaf van heffing, nl. de verkoopwaarde van alle onroerende goederen in de nalatenschap op datum van overlijden.

Het is essentieel om een correcte verkoopwaarde te laten schatten door een expert:

  • Indien de waarde te hoog wordt ingeschat, dan zal u teveel successierechten betalen.
  • Indien de waarde te laag wordt ingeschat, kan de fiscus twijfelen en overgaan tot een controleschatting.  Dit brengt mogelijk bijkomende successierechten met zich mee bovenop boetes en intresten.
Taxatie van de huurwaarde

Wanneer u een pand wenst te verhuren kan u beroep doen op VDS Vastgoedexpert om een correcte, marktconforme huurprijs te bepalen.

In het afgeleverde rapport, worden alle sterke punten van uw vastgoed beschreven.  Daarnaast krijgt u een overzicht van de elementen die u eventueel kunt verbeteren.

Door te kiezen voor een professionele taxatie, laat u uw opbrengsteigendom maximaal renderen.

to top button