Plaatsbeschrijvingen

Plaatsbeschrijving

Bij intrede huur

Het opmaken en registreren van een plaatsbeschrijving is een wettelijke verplichting bij de aanvang van een huurcontract.

Tijdens een bezoek van VDS Vastgoedexpert wordt een gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt.  Dit is essentieel om een goede verstandhouding tussen huurder en verhuurder te garanderen en brengt heel wat voordelen met zich mee.  Een gedetailleerde plaatsbeschrijving waarbij alle bestaande gebreken zorgvuldig genoteerd worden, betekent in de praktijk vaak een groter engagement van de huurder om het pand 'als een goede huisvader' te beheren.

VDS Vastgoedexpert bundelt de gegevens in een rapport.  Beide partijen dienen het rapport te ondertekenen zodat het tegensprekelijk en dus rechtsgeldig is.  Daarbij krijgen beide partijen de kans om binnen de 7 kalenderdagen eventuele opmerkingen door te sturen.  Na deze periode en na betaling van de opmaakkosten, wordt het drukwerk in het gewenste aantal exemplaren verzonden.

De kosten voor de opmaak van een plaatsbeschrijving worden door de huurder en de verhuurder elk voor 50/50 gedragen.

VDS Vastgoedexpert garandeert u een gefundeerd rapport om zorgeloos de verhuur van uw pand op te starten.

Plaatsbeschrijving
Bij uittrede huur
feature-img-2

Om een vergelijking te kunnen maken tussen de staat van het pand bij intrede en uittrede van de huurder, kan u ook een beroep doen op VDS Vastgoedexpert.

Bij het einde van het huurcontract (na verwijderen van alle meubilair en vóór het aflopen van de huurtermijn) wordt een tweede plaatsbeschrijving opgemaakt waarin de staat en eventuele huurschade wordt vastgesteld.  Tevens wordt er door de expert een gedetailleerde raming opgemaakt van eventuele huurschade.

Door te kiezen voor een plaatsbeschrijving bij uittrede beschikt u over een onomstreden vergelijkingspunt.

Het opmaken van het rapport door VDS Vastgoedexpert stelt u in staat om:

  • een huurwaarborg vrij te maken door huurder/eigenaar
  • een huurwaarborg te verdelen à rato van de huurschade
Plaatsbeschrijving

Bij aanvang werken

Wanneer er ten gevolge van omvangrijke werkzaamheden schade optreedt, kan dit vaak tot discussies leiden als er geen voorafgaandelijke plaatsbeschrijving is gebeurd door een beëdigd expert.

Door een nauwkeurige beschrijving van de toestand van het vastgoed bij aanvang van de werken, wordt het aantonen van een oorzakelijk verband veel gemakkelijker.

VDS Vastgoedexpert maakt een rapport op waarin de toestand bij aanvang van de werkzaamheden, duidelijk wordt beschreven.

to top button